O nama

Prometno tehnološka rješenja u željezničkom prometu

Venit ExAnte d.o.o. je specijalistički projektni ured za poslovne usluge i konzalting u području željezničkog prometa i prijevoza opasnih tvari.

Projektna dokumentacija koju izrađuje Venit ExAnte d.o.o. obuhvaća:

 • izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih željezničkih pruga,
 • rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih željezničkih kolodvora i stajališta,
 • izradu prometno-tehnoloških projekata i elaborata,
 • izradu elaborata organizacije željezničkog prometa tijekom izvođenja građevinskih radova na željezničkoj infrastrukturi
 • izradu Feasibility studija, CBA analiza, Prometnih studija,
 • brojanje prometa i analizu prikupljenih podataka
 • te sve potrebne savjete u vezi prijevoza, istovara, utovara, manipulacije, ambalaže, obilježavanja i prijevozne dokumentacije u prijevozu opasnih tvari cestom i željeznicom(ADR/RID).
 • usluga vođenja projekata po IPMA, PMP

Venit ExAnte d.o.o. ima opsežno iskustvo u navedenim područjima te pruža usluge na navedenim  područjima. Osim savjetovanja u navedenim područjima vrši i edukaciju iz istih.
Pri izradi projektne dokumentacije osim vlastitih snaga Venit ExAnte d.o.o. surađuje sa tvrtkama i znanstvenim institucijama koje se vode načelom izvrsnosti i kvalitete u područjima svoje djelatnosti.
Cilj nam je osigurati tim koji će odgovoriti na Vaše potrebe.
Ekspertna i tehnička znanja članovi našeg tima nadopunjuju sudjelujući na znanstvenim stručnim simpozijima i seminarima te implementiraju suvremena tehnološka dostignuća u vlastita rješenja.

 • IZVRSNOST,
 • STRUČNOST
 • POTVRĐENE REFERENCE u RH, EU i zemljama WB6

jamstvo su da će svi zahtjevi investitora biti ispunjeni sa visokom stručnošću i prema najsuvremenijim standardima.

Light trails of passenger train