Filtar ABEK2

Opis: filter serije 400
Karakteristike: filtere serije 400 odlikuje visoka efikasnost
jednostavna uporaba i visoka zaštita
Razine zaštite: ABEK2
Vrsta navoja : univerzalni EN148 – za uporabu sa maskama i polumaskama SGE46,BL5150
BLS5400,BLS5400C,BLS maske serije 3000(3150,3400,3150V)
Težina : 257 grama
Kućište : ABS Akronitril butaden stiren
Objašnjenje razine zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku uporabu
StandardBar kod: 8033182760693
Jedinica mjere: kom
Osnovno pakiranje: 4
Puno pakiranje: 16

120,00 kn

: EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008