OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 1

Komplet zaštita glave za “klasu 1 eksplozivi” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva, zaštitu glave i zaštitu sluha.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K1.

Komplet sadrži:

  1. Polumaska od silikona za jedan filtar
  2. Filtar za masku
  3. Kaciga – Dielektrična zaštita 1000AV / 1500VDC ALTAI PRO fluo žuta
  4. Antifon za ugradnju na kacigu žuti

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K1.

445,00kn

Eksplozivne tvari i predmeti

FAQ: Eksplozivne tvari: krute ili tekuće (ili smjese tvari), koje svojom kemijskom reakcijom stvaranja plinova na određenoj temperaturi, tlaku i brzini reakcije mogu prouzročiti štetu po okoliš. Pirotehničke tvari ili smjese tvari izrađene tako da mogu proizvoditi učinak toplinom, svjetlom, zvukom i plinom ili dimom ili njihovom kombinacijom kao rezultat nedetonirajućih samopodupirućih egzotermičkih kemijskih reakcija.

razina zaštite filter:

• A = Organski plinovi i isparavanja

• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)

• B = Anorganski plinovi i isparavanja

• E = Kiseli plinovi i isparavanja

• K = Amonijak i derivati

• P = Čestice prašine

• R = Za višestruku uporabu

 

 

90,00 kn
EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012
170,00 kn
EN 140:1998
120,00 kn
: EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008