OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 2

Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K2.

Komplet sadrži:

  1. Polumaska od silikona za jedan filtar
  2. Filtar za masku
  3. Zaštitna kaciga, posebno dizajnirana za vrhunsku udobnost s ventilacijom
  4. Čepići za uši EARLINE s vezicom poliuretan (1 par)

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K2.

From 408,00 kn

stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi

FAQ: Pojmom klase 2 obuhvaćeni su čisti plinovi, smjese plinova, smjese jednoga ili više plinova s jednom ili više drugih tvari i predmeti koji sadrže te tvari. Plin je tvar koja: (a) na 50 °C postiže tlak para iznad 300 kPa (3 bar); ili (b) koja je u potpuno plinovitomu stanju na 20 °C pri uobičajenomu tlaku od 101,3 kPa.

razina zaštite filter:

• A = Organski plinovi i isparavanja

• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)

• B = Anorganski plinovi i isparavanja

• E = Kiseli plinovi i isparavanja

• K = Amonijak i derivati

• P = Čestice prašine

• R = Za višestruku uporabu

180,00 kn
EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008
170,00 kn
EN 140:1998
56,00 kn
EN 397