OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 4.1

Komplet zaštita glave za “klasu klasu 4.1 ” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva, zaštitu glave i zaštitu sluha.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K4.1.

Komplet sadrži:

  1. Polumaska od silikona za jedan filtar
  2. Filtar za masku
  3. Zaštitna kaciga, posebno dizajnirana za vrhunsku udobnost s ventilacijom
  4. Čepići za uši EARLINE s vezicom poliuretan (1 par)

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K4.1

From 408,00 kn

zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari, polimerizirajuće tvari i desenzibilizirani kruti eksplozivi

FAQ: Pojmom klase 4.1 obuhvaćene su zapaljive tvari i predmeti, desenzibilizirani eksplozivi, koji su krute tvari, samoreaktivne tekućine ili krute tvari i polimerizirajuće tvari.

razina zaštite filter:

• A = Organski plinovi i isparavanja

• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)

• B = Anorganski plinovi i isparavanja

• E = Kiseli plinovi i isparavanja

• K = Amonijak i derivati

• P = Čestice prašine

• R = Za višestruku uporabu

170,00 kn
EN 140:1998
56,00 kn
EN 397
180,00 kn
EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008