OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 4.2

Komplet zaštita glave za “klasu klasu 4.2 tvari podložne samozapaljenju” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva i zaštitu glave.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K4.2.

Komplet sadrži:

  1. Komplet polumaska s filtrima NEXT – za upotrebu odmah
  2. Zaštitna kaciga, otporna na temperaturu -20°C to +50°C

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K4.2.

From 316,00 kn

tvari podložne samozapaljenju

FAQ: Pojam klase 4.2 obuhvaća: – Piroforne tvari su tvari, uključujući smjese i otopine (tekuće ili krute), koje se zapale čak i u malim količinama u dodiru sa zrakom, za pet minuta. Pripadaju klasi 4.2 tvari koje su najpodložnije samozapaljenju. – Samozagrijavajuće tvari i predmeti su tvari i predmeti, uključujući smjese i otopine, koje su u dodiru sa zrakom, bez dodatne energije, sklone samozagrijavanju. Tvari se zapale samo u velikim količinama (kilogramima), i nakon duga razdoblja (sati ili dana).

Zaštitna kaciga, posebno dizajniran za vrhunsku udobnost s ventilacijom, kotač za regulaciju veličine otporna na temperaturu -20°C to +50°C

56,00 kn
EN 397