OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 4.3

Komplet za “klasu 4.3 tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove ” sadržava: jaknu, hlače, cipele, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

Komplet zaštita glave za “klasu 4.3 tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove ” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva i zaštitu glave.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K4.3.

Komplet sadrži:

  1. Komplet polumaska s filtrima NEXT – za upotrebu odmah
  2. Zaštitna kaciga, otporna na temperaturu -20°C to +50°C

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K4.3.

 

From 316,00 kn

tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove

FAQ: Pojmom klase 4.3 obuhvaćene su tvari koje reagiraju s vodom i stvaraju zapaljive plinove sklone stvaranju eksplozivnih smjesa sa zrakom i predmeti koji sadrže te tvari.

56,00 kn
EN 397