OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 5.1

Komplet zaštita glave za “klasu 5.1 oksidirajuće tvari” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva i zaštitu glave.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K5.1.

Komplet sadrži:

  1. Komplet polumaska s filtrima NEXT – za upotrebu odmah
  2. Zaštitna kaciga, otporna na temperaturu -20°C to +50°C

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K5.1.

 

From 316,00 kn

oksidirajuće tvari

FAQ: Pojmom klase 5.1 obuhvaćene su tvari koje, s obzirom na to da same po sebi nisu gorive, mogu, općenito dodajući kisik, prouzročiti ili pridonijeti zapaljenju drugoga materijala i predmeti koji sadrže te tvari.

56,00 kn
EN 397