OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 5.2

Komplet zaštita glave za “klasu 5.2 organski peroksidi” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva, zaštitu glave i zaštitu sluha.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K5.2.

Komplet sadrži:

  1. Maska od silikona za jedan filtar
  2. Filtar za masku
  3. Zaštitna kaciga, posebno dizajnirana za vrhunsku udobnost s ventilacijom
  4. Čepići za uši EARLINE s vezicom poliuretan (1 par)

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K5.2.

From 1.043,00 kn

organski peroksid

FAQ: Pojmom klase 5.2 obuhvaćeni su organski peroksidi i pripravci organskih peroksida. (dalje se dijele kako slijedi: P1 organski peroksidi za koje nije potrebna kontrola temperature; P2 organski peroksidi za koje je potrebna kontrola temperature).

razine zaštite filter:

• A = Organski plinovi i isparavanja

• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)

• B = Anorganski plinovi i isparavanja

• E = Kiseli plinovi i isparavanja

• K = Amonijak i derivati

• P = Čestice prašine

• R = Za višestruku uporabu

Zaštitna kaciga, posebno dizajniran za vrhunsku udobnost s ventilacijom, kotač za regulaciju veličine otporna na temperaturu -20°C to +50°C

120,00 kn
: EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008
56,00 kn
EN 397