OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 6.1

Komplet za “klasu 6.1 otrovne tvari” sadržava: jaknu, hlače, cipele, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

Komplet zaštita glave za “klasu 6.1 otrovne tvari” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva i zaštitu glave.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K6.1.

Komplet sadrži:

  1. Komplet polumaska s filtrima NEXT – za upotrebu odmah
  2. Zaštitna kaciga, otporna na temperaturu -20°C to +50°C

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K6.1.

 

 

From 316,00 kn

otrovne tvari

FAQ: Pojmom klase 6.1 obuhvaćene su tvari za koje se zna, na temelju iskustva ili u svezi sa zaključcima pokusa na životinjama, da u razmjerno malim količinama tijekom jednoga ili kratkotrajnoga djelovanja mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje ili prouzročiti smrt udisanjem, preko kože ili kroz usta.

56,00 kn
EN 397