OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 7

Komplet za “klasu 7 radioaktivni materijal” sadržava: zaštitnu masku.

NAPOMENA: komplet G7 je u skladu sa zahtjevima ADR-a.

Za sve ostale postupke s radioaktivnim materijalima,  zaštitna odjeća mora zadovoljavati normama HRN EN 421:2001, ) EN 421:1994, HRN EN 1073-1:2001, (EN 1073-1:1998) EN 1073-1:1998 , HRN EN 1073-2:2003, HRN EN 1073-2:2003, (EN 1073-2:2002) EN 1073-2:2002. DOSTUPNO NA UPIT!

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K7.

 

FAQ: Radioaktivni materijal je svaki materijal koji sadrži radionukleide kod kojih i aktivnost koncentracije i ukupna aktivnost u pošiljci prelazi vrijednosti određene posebno.