OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 9

Komplet zaštita glave za “klasu 9 razne opasne tvari i predmeti” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva i zaštitu glave.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K9.

Komplet sadrži:

  1. Komplet polumaska s filtrima NEXT – za upotrebu odmah
  2. Zaštitna kaciga, otporna na temperaturu -20°C to +50°C

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K9.

 

From 316,00 kn

razne opasne tvari i predmeti

FAQ: Pod pojmom klase 9 obuhvaćene su tvari i predmeti opasni za prijevoz, a nisu obuhvaćeni pojmom drugih klasa.

 Tvari i predmeti klase 9 razvrstani su kako slijedi: M1 tvari koje nakon udisanja sitnih čestica može ugroziti zdravlje; M2 tvari i predmeti koji u slučaju požara mogu stvarati dioksine; M3 tvari koje ispuštaju zapaljivu paru; M4 litijeve baterije; M5 naprave za spašavanje života; M6-M8 Tvari opasne po okoliš: M6 onečišćivač vodenih površina, tekući; M7 onečišćivač vodenih površina, kruti; M8 genetički modificirani mikroorganizmi i organizmi; M9-M10 Tvari povećane temperature: M9 tekuće; M10 krute. M11 Ostale tvari i predmeti koje predstavljaju opasnost tijekom prijevoza, ali ne zadovoljavaju objašnjenja pojmova druge klase.

56,00 kn
EN 397