PK K3, KOMPLET ZAŠTITNE ODJEĆE ZA KLASU 3

Komplet za “klasu 3 zapaljive tekućine” sadržava: jaknu, hlače, cipele, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

MULTISAFE višefunkcionalna osobna zaštitna radna odjeća i obuća kategorije II,  osobito pogodna za djelatnike koji rade na mjestima gdje postoji opasnost od zapaljivih kemikalija, topline i plamena. Odjeća je tretirana FR premazom koji nudi dobru vatrozaštitu od topline i plamena. Odjeća se preporuča za rad u okruženju opasnih tvari klase 3 (zapaljive tekućine).

Sukladno sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO). Zaštitno odijelo za zaštitu od zapaljivih tekućina, s elektrostatičkim svojstvima.

Za detaljnije zaštitu glave sukladno ADR-u preporuča se komplet G3.

1525,00kn

zapaljive tekućine

FAQ: Pojmom klase 3 obuhvaćene su tvari i predmeti koji sadrže tvari i koje : – su tekućine sukladne objašnjenju pojma „tekućine“ u ADR-u; – imaju tlak para na 50 °C koji nije iznad 300 kPa (3 bar), i nisu potpuno plinovite na 20 °C i pri uobičajenome tlaku od 101,3 kPa; i – imaju plamište na 60 °C ili .manje

490,00 kn
EN ISO 11612, EN11611, EN1149, EN61482, EN13034
Veličina
450,00 kn
EN ISO 11612, EN11611, EN1149, EN61482, EN13034
Veličina
380,00 kn
EN ISO 20347:2012
Broj
120,00 kn
Norma: EN 388 0X40C, EN 420, EN 407 44XXXXX Veličina: 10 Pakiranje: 5 pari
85,00 kn
Norma: EN 166, EN 170