F6L je vatrogasni aparat punjen sa 6 litara sredstva namijenjenog za gašenje požara ulja i masti (wet chemical). U kombinaciji sa protupožarnom dekom predstavlja idealan način zaštite od požara budući da standardni vatrogasni aparati na prah ili CO2 mogu dovesti do dodatnog širenja požara umjesto gašenja. Vrlo visoka efikasnost prema EN3 normi omogućuje visoku učinkovitost gašenja požara čak i neiskusnih korisnika.

Vatrogasni aparat F klasa
Punjenje: 6 L wet chemical
Efikasnost po EN-3 normi: 13A 75F

Broj jedinica gašenja: 4 JG
Broj uvjerenja prema EN3: SP 54/05
Tip aparata: F6L
Temperaturno područje rada: 0°C do +60°C Radni tlak: 15 bara pri 20°C
CERTIFIKATI I ATESTI: EN3: SP 54/05 – 13A 75F