Usluge

*Sukladno  Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07) nudimo konzalting i izradu svih stručnih poslova iz stavka 1. članka 1. Zakona:

 • projektiranje;
 • revizija i kontrola projekta i stručne dokumentacije;
 • izrada i revizija studija, elaborata,
 • planova i ekspertiza; procjena,
 • izvođenje i nadzor radova građenja,
 • rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata,
 • prometne signalizacije i opreme,
 • upravljačkih sustava u prometu i transportu;
 • ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava;
 • tehničko vještačenje; savjetovanja;
 • stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta u željezničkom prometu;

*Izradu opcionalnih analiza, prometnih studija, CBA, FS i ostalih dokumenata sukladno Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

Orzanizacija edukacija i radionica na temu:

 • Struktura i vrste EU fondova
 • Prijava projekata na EU fondove
 • Upravljanje projektnim ciklusom i planiranje projekata
 • Planiranje, praćenje i kontrola projekata
 • Upravljanje komunikacijom u projektima
 • Upravljanje promjenama u projektima
 • Upravljanje dionicima u projektima
 • Upravljanje rizicima u projektima

PRIJEVOZ OPASNIH TVARI ADR/RID

*Uz vodstvo stručnjaka iz područja  prijevoza opasnih tvari u željezničkom prometu (RID)  i cestovnom prometu (ADR)nudimo Vam kvalitetnu i stručnu suradnju temeljem Ugovora o poslovno tehničkoj  suradnji.

Kao davatelji usluga obvezujemo se izvršavati zadaće u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N.,  br. 97/93)  u potpunosti ili djelomično, prema dogovoru:

obavljanje poslova sigurnosnog savjetnika prema ADR i/ili RID Sporazumu,

 • praćenje propisa, koji uređuju vrstu i način prijevoza opasnih tvari po izboru korisnika usluga,
 • praćenje provedbe odredaba navedenih propisa,
 • provjeru pravilnosti označavanja tereta – vozila,
 • savjetovanje pri nabavi prijevoznih sredstava i potrebnim zahtjevima za njih,
 • provjeru opreme i postupaka u svezi utovara, prijevoza i istovara opasnih tvari,
 • podrobno i redovito interno osposobljavanje svih zaposlenih i vođenje evidencije o tom,
 • priprema i izrada podrobnih uputa o postupanju pri nesrećama s opasnim tvarima,
 • izvršenje primjerenih mjera za sprječavanje nesreća kao i većih kršenja propisa,
 • prikupljanje podataka i izrada izvješća o mogućim nesrećama,
 • provjera posjedovanja uputa o radnom postupku i sigurnom radu svih dionika u svezi opasnih tvari,
 • uvođenje mjera kojima se poveća svijest o riziku pri utovaru, prijevozu i istovaru opasnih tvari,
 • određivanje i izvođenje postupaka provjere s kojima se osigurava sigurnost opasnih tvari,
 • priprema i izrada godišnjeg izvješća, koje mora sadržavati najmanje podatke o količinama prevezenih opasnih tvari po klasama i podatke o izvanrednim događajima odnosno nesrećama s opasnim tvarima.
 • pružanje savjetodavnih usluga pri žalbama i pravnim postupcima u svezi prijevoza opasnih tvari.